...

Σκεφτόμαστε...  
 Εφήμερες οι Σκέψεις 
  
Μιλάμε...      
 Άχρηστες οι Λέξεις     

Δημιουργούμε...       
 Απολαύσεις Κίβδηλες 

Ζούμε...
 Μέρες Ανυπόστατες 

  

    

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου